Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tình hình phát triển nông thôn năm 2013 (02/01)
  - Chương trình xây dựng xã Nông thôn mới + Đề án xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt là 13/13 xã (trừ xã Bình Hưng và thị trấn Tân Túc); + Hiện nay, Đề án thí điểm mô hình xây dựng Nông thôn mới xã Tân Nhựt cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Bình Chánh đạt 14/19 tiêu chí; xã Lê Minh Xuân đạt 11/19 tiêu chí;xã Tân Quý Tây đạt 14/19 tiêu chí; xã Tân Kiên đạt 0...
Công tác Quản lý đô thị năm 2013 (02/01)
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2020, tầm nhìn 2025: Ủy ban nhân dân Thành phố đã duyệt Đề cươngQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện theo quy định....
Đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2013 (02/01)
1. Vốn Huyện và vốn phân cấp: Tổng kế hoạch vốn huy động năm 2013 là 240 tỷ 269 triệu đồng, cụ thể: - Kết dư ngân sách năm 2012 chuyển sang là 47 tỷ 385 triệu đồng (Trong đó: vốn phân cấp 04 tỷ 125 triệu và vốn Nông thôn mới 43 tỷ 260 triệu đồng). - Kết dư vốn Nông thôn mới (ngân sách xã Tân Nhựt) năm 2012 chuyển sang là 11 tỷ 173 triệu đồng. - Vốn năm 2013 (theo Quyết định số 630/QĐ- UBND ng...
Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường năm 2013 (02/01)
1. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng: Đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.930 vụ vi phạm pháp luật về xây dựng, trong đó: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng phát hiện 1.587/1.930 vụ vi phạm, chiếm tỷ lệ 82,22%. Ban hành 206 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt 2.196.150.000 đồng. Công tác giải tỏa trật tự lòng, lề đường, vỉa hè: Đã thực hiện...
Công tác thu - chi ngân sách năm 2013 (02/01)
1. Thu ngân sách Nhà nước năm 2013 thực hiện 826 tỷ 428 triệu đồng, đạt 114,67% kế hoạch (720 tỷ 727 triệu đồng), trong đó, thuế công thương nghiệp thực hiện 320 tỷ 327 triệu đồng, đạt 98,26%, tiền sử dụng đất thực hiện 216 tỷ 367 triệu đồng, đạt 144,24%. 2.Thu ngân sách Huyện năm 2013, thực hiện 906 tỷ 702 triệu đồng, trừ thu bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 180 tỷ 356 triệu đồng, trừ thu bổ ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE