Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Định hướng phát triểnThứ 2, Ngày 01/04/2013, 13:00

Hiện trạng kết cấu và định hướng phát triển hạ tầng cấp điện

Cải tạo, nâng cấp hệ thống cung cấp điện từ trung thế đến hạ thế đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt; Phát triển hệ thống cấp nước, tạo nguồn cấp nước đáp ứng cho nhu cầu phát triển, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng nước từ nguồn nước của Thành phố
- Nguồn điện: Công ty Điện lực Bình Chánh là đơn vị quản lý mạng lưới điện cũng như cung cấp điện từ lưới điện chung của thành phố Hố Chí Minh, nhận điện từ các trạm 110/15-22KV sau: Trạm Phú Lâm: 2x63MVA, Trạm Vĩnh Lộc: 1x63MVA, Trạm Phú Định: 2x40MVA, Trạm Nam Sài Gòn2 : 1x63MVA, Trạm Lê Minh Xuân: 63MVA.
- Lưới điện trung thế: 15KV – 22KV có chiều dài 468,3km; lưới điện hạ thế có chiều dài 879,45km; trạm biến thế 15-22KV/ 0,4KV có 1734 trạm.
- Lưới điện cao thế: Đường dây 110KV dài khoảng 31,8km; đường dây
220KV dài khoảng 13,5km; đường dây 500KV dài khoảng 24km.
* Nhận xét:
Địa bàn Huyện gần các lưới điện cao thế và các trạm biến áp chính của khu vực, do đó, việc cung cấp điện trên địa bàn Huyện khá thuận lợi, trong quá trình phát triển cần đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến điện trung thế và phát triển thêm mạng hạ thế để cấp điện theo nhu cầu.
* Định hướng phát triển hạ tầng cung cấp điện
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cung cấp điện từ hạ thế đến trung thế, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt.
Xây dựng mới, nâng cấp các trạm biến áp; tăng công suất phụ tải và định mức tiêu thụ điện theo quy hoạch.
Giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2015 – 2020 (các dự án theo phụ lục đính kèm).
 

Số lượt người xem: 388Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE