Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiThứ 6, Ngày 03/01/2014, 09:20

Tình hình quản lý chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại

1.Hiện nay, việc phát sinh chất thải rắn y tế trên địa bàn Huyện chủ yếu từ Trạm y tế các xã - thị trấn, Bệnh viện huyện Bình Chánh và một số phòng khám đa khoa trên địa bàn Huyện. Đối với việc phát sinh chất thải y tế được thu gom hoàn toàn, tỉ lệ đạt 100%.
2. Đối với chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn Huyện: Theo thống kê, trên địa bàn Huyện có trên 233 đơn vị phát sinh chất thải nguy hại (chủ yếu giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì hóa chất, bao bì đựng sơn...) với khối lượng phát sinh tương đối lớn, trên 120kg/năm/1 đơn vị. Trong tổng số 233 đơn vị phát sinh, hiện có 143/233 đơn vị có biện pháp quản lý chất thải nguy hại đảm bảo theo đúng quy định như: thu gom, lưu chứa tại cơ sở và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý, đạt tỉ lệ 61%. Đối với các đơn vị phát sinh chất thải nguy hại chưa có biện pháp quản lý theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục công tác tuyên truyền về các biện pháp quản lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị chây ỳ.

Số lượt người xem: 438Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE