Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh (29/07)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 152/QĐ-SQHKT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về duyệt nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh và các thông tin khác
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (08/07)
Tham khảo chi tiết
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh (diện tích 124,31289 ha) (19/05)
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông 4034 18/5
Công bố bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2017 và 2018 tại huyện Bình Chánh (17/09)
  1. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2017  tại huyện Bình Chánh 2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2017  tại huyện Bình Chánh    
Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh (28/05)
     Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh.   Tham khảo: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2018  tại huyện Bình Chánh

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE