Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh của huyện Bình Chánh (11/11)
Tham khảo chi tiết
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Bình Chánh (11/11)
Tham khảo chi tiết :
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh (29/07)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 152/QĐ-SQHKT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về duyệt nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh và các thông tin khác
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (08/07)
Tham khảo chi tiết
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh (diện tích 124,31289 ha) (19/05)
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông 4034 18/5

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE