Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh (19/03)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số  2711/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh - TPHCM
công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (17/03)
Tham khảo chi tiết
Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (20/12)
  * Tham khảo chi tiết: Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Chánh (07/08)
  Tham khảo chi tiết: - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Chánh (cấp Huyện); - Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố; - Danh sách các dự án không đăng ký chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.  
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh (28/04)
  - Tham khảo chi tiết: Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 15/04/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE