Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Thông tin về luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp > Posts
Văn bản pháp luậtThứ 2, Ngày 14/05/2012, 17:40

Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  

1. Người nộp thuế (NNT) là hộ gia đình, cá nhân (HGĐ, CN) có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế.

2. Trường hợp HGĐ, CN chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

a) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất là người nộp thuế;

b) Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì NNT được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về NNT thì người có quyền sử dụng đất là NNT;

c) Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là NNT. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;

d) Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì NNT là người đại diện hợp pháp của người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;

đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) thì pháp nhân mới là NNT.

K.H

 


Số lượt người xem: 773 Bản in Quay lại
 

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE