Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Thông tin về luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp > Posts
Giải đáp thắc mắcThứ 2, Ngày 14/05/2012, 17:30

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

HỏiGia đình tôi có sử dụng 1 mảnh đất ở nông thôn có căn nhà rộng 70m2, giấy chứng nhận ghi 20m2 đất ở, còn lại là đất vườn trồng cây lâu năm. Vậy diện tích nào của gia đình tôi thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Trả lời: Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận mà diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận lớn hơn hoặc nhỏ hơn diện tích đất thực tế sử dụng để ở thì diện tích đất tính thuế là diện tích thực tế sử dụng để ở.

Trường hợp của gia đình ông (bà) sử dụng mảnh đất ở nông thôn nêu trên thì diện tích đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là diện tích đất ở ghi trong giấy chứng nhận (200m2).

Hỏi: Công ty X có mặt bằng đất sản xuất kinh doanh tại đô thị. Công ty đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi con giống gia cầm (loại được pháp luật cho phép) để bán. Công ty có có thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không?

Trả lời: Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: “Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh”

Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế gồm: “…đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, và các loại động vật khác được pháp luật cho phép…”

Do đó, trường hợp đất phi nông nghiệp được sử dụng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm để bán là đất được Công ty X sử dụng vào mục đích kinh doanh nên phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Hỏi: Những loại đất phi nông nghiệp nào được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế?

Trả lời:

Đất thuộc đối tượng không chịu thuế là các loại đất phi nông nghiệp thỏa mãn 2 điều kiện:

Một là, không sử dụng vào mục đích kinh doanh;

Hai là, thuộc một trong những lọai đất sau:

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;

- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

- Đất sông, ngòi, kệnh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

- Đất công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

- Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Trong nhà ở của gia đình có một phòng riêng dùng để làm nơi cúng lễ thờ họ thì diện tích đất làm nhà thờ họ này có phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không?

Trả lời:

Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm:

Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.

Trường hợp này, đất phải thuộc diện đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 8 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Do đó, trường hợp nhà thờ họ chung với nhà của gia đình, không có khuôn viên riêng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vì vậy, gia đình phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên toàn diện tích đất ở, bao gồm cả diện tích là nhà thờ họ.

Hỏi: Tôi có 1000m2 đất vườn. Trong đó có 500m2 tôi cho đơn vị khác thuê làm trường tiểu học tư. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Trả lời:

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: “Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)”

Như vậy, 500m2 đất ông (bà) cho thuê làm trường tiểu học tư thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hỏi:  Ai là người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Trả lời:

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp.

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người nộp thuế là người đang sử dụng đất.

Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể người nộp thuế được quy định như sau:

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thù người thuê đất là người nộp thuế;

- Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;

- Trường hợp đất đả được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;

- Trường hợp nhiều người có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;

- Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

- Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

- Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất. Trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, khác thì người nộp thuế là người nhận chuyển nhượng.


Số lượt người xem: 2504 Bản in Quay lại
 

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE