Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Thông tin về luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp > Posts
Tiến độ thực hiệnThứ 3, Ngày 26/06/2012, 16:50

Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012

STT
Đơn vị
Số tờ khai đã phát ra
Số tờ khai đã thu hồi
 
Tỷ lệ thu hồi
Số tờ khai chưa thu hồi
Số tờ khai đã xác nhận của địa chính xã-thị trấn
Số tờ khai thuế UBND xã-thị trấn đã xác nhận
1
Xã An Phú Tây
2.196
2.196
100
0
30
30
2
Xã Bình Chánh
4.475
4.353
97
122
1.503
1.503
3
Xã Bình Lợi
1.867
1.867
100
0
300
300
4
Xã Bình Hưng
16.354
16.269
99
85
350
350
5
Xã Đa Phước
3.776
3.772
100
4
1.178
1.178
6
Xã Hưng Long
3.500
3.448
99
52
250
250
7
Xã Lê Minh Xuân
3.887
3.806
98
81
1.331
1.331
8
Xã Phạm Văn Hai
3.997
3.792
95
205
650
110
9
Xã Phong Phú
6.902
5.424
79
1.478
554
554
10
Xã Qui Đức
2.340
2.280
97
60
835
835
11
Xã Tân Kiên
5.732
5.648
99
84
2.300
300
`12
TT Tân Túc
3.100
2.856
92
244
0
0
13
Xã Tân Nhựt
3.504
3.480
99
24
1.312
1.312
14
Xã Tân Quý Tây
4.245
4.162
98
83
746
746
15
Xã Vĩnh Lộc A
2.680
11.837
93
843
0
0
16
Xã Vĩnh Lộc B
14.120
9.683
69
4.437
0
0
 
Tổng cộng
92.675
84.873
92
7.802
11.339
8.799
17
Tổ chức
227
3
1
-
-
-
Tổng cộng
92.902
84.876
91
7.802
11.339
8.799


Số lượt người xem: 383 Bản in Quay lại
 

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE