Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

January 11
Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh
December 22
Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm tổng hợp, báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn - vệ sinh thực phẩm
December 22
Triển khai khen thưởng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Bình Chánh
November 06
Tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh
November 02
Luật Quản lý thuế 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020
October 21
Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020
October 20
Triển khai hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Cổng eTax
October 12
Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
October 06
Thông báo tổ chức tiêu hủy hàng hóa
October 06
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá
1 - 10Next