Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Th��ng tin c���n bi���t

November 05
Về việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/01/2022)
October 28
Về việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng thông tin tuyển lao động
October 13
Giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
October 06
Đăng lý nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và chuẩn bị lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình
October 04
Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Bình Chánh
October 02
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Thông báo việc tổ chức tiếp nhận,  xử lý và trả  kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
September 20
Triển khai đăng ký tái hoạt động đối với một số loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện
September 20
Triển khai đăng ký tái hoạt động đối với một số loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện
September 14
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố
August 24
Công văn số 3367/UBND ngày 24/08/2021 của UBND huyện Bình Chánh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thòi gian thực hiện giãn cách xã hội
1 - 10Next