Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Th��ng tin v��� Lu���t Thu��� s��� d���ng �����t phi n��ng nghi���p

June 25
Tập trung cho công tác xác nhận thông tin tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
May 28
Trên 94.000 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cung cấp cho người dân kê khai thuế
May 24
Chi Cục thuế huyện Bình Chánh tổ chức tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế”
May 07
Hỏi – đáp về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
May 02
Những quy định chung về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.