Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Văn hóa - Xã hội

October 02
Sáng 1-10, Đài Tiếng nói Nhân Dân TP HCM tổ chức hội nghị giao ban hoạt động truyền thanh các huyện ngoại thành 9 tháng năm 2019 gồm 5 đơn vị đài truyền thanh: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ. Đến dự có ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài tiếng
October 02
Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”
October 02
Vĩnh Lộc A: Hơn 1.000 người tham gia chụp X-quang lưu động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lao
September 18
Vónh Loäc B toå chöùc Hoäi thi Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp vaø tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch Chuû tòch Hoà Chí Minh
August 01
Nguyễn Thái Thành Đạt, thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT của huyện Bình Chánh năm học 2018-2019 với số điểm trung bình 8,85
July 30
Huyện Bình Chánh khai mạc trại hè hoa phượng đỏ với chủ đề “Thành phố của em - Thành phố màu xanh”
July 20
Sinh viên tình nguyện Malaysia: “Buổi diễn tập tuyệt vời! đất nước con người việt nam tuyệt vời”
July 13
Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ-Đường thủy nội địa
July 01
Liên hoan Tân cổ giao duyên và trích đoạn cải lương các xã nông thôn mới
June 28
Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác hòa giải
1 - 10Next