Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Chỉ đạo, điều hành

August 05
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức
August 01
Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TW của Ban Bí thư
April 15
Nhân sự mới
March 07
Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán
November 16
Tại cuộc họp định kỳ tháng 11/2012, Chủ tịch UBND Huyện Trần Trọng Tuấn: “Quyết tâm thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước”
October 30
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
October 26
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội