Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Đảng - Đoàn thể

January 06
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” năm 2020
December 09
Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020”
November 18
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng
November 18
HUYỆN BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 -18/11/2020), 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG  MIỀN NAM VIỆT NAM (20/12/1960 – 20/12/2020)
November 16
Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU và 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
September 21
Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
August 24
Đồng chí Lý Minh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh
August 24
Đảng bộ Chi cục Thuế
August 24
Ông Phùng Văn Được - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Đa Phước
August 20
Đảng viên Nguyễn Văn Hùng - Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
1 - 10Next