Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Hoat động của lãnh đạo

June 02
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
May 28
Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
March 29
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyệnlần thứ 16 Khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020
March 26
Hội nghị triển khai Kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị
March 25
Trao học bổng “Kế hoạch ươm mầm Đại thụ Việt Nam”
March 18
Đảng bộ xã An Phú Tây Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận đong nhân dân
March 16
Hội nghị tập huấn Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 9-10-2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
March 15
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
March 10
Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
March 08
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2019
1 - 10Next