Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Lịch tiếp công dân

January 12
Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh trong tháng 01 năm 2021
January 05
Lịch tiếp công dân tháng 01/2021 của Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh
December 02
Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh trong tháng 12 năm 2020
October 01
Lịch tiếp công dân tháng 10/2020 của Lãnh đạo HĐND huyện Bình Chánh
September 07
Lịch tiếp công dân Tuần 36  tháng 9/2020 của Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh
August 31
Lịch tiếp công dân tháng 9/2020 của Lãnh đạo HĐND huyện Bình Chánh
August 03
Lịch tiếp công dân tháng 8/2020 của Lãnh đạo HĐND huyện Bình Chánh
June 29
Lịch tiếp công dân tháng 7/2020 của Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh
June 24
Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh trong tháng 7 năm 2020
1 - 10Next