Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Lịch tiếp công dân

May 30
Lịch tiếp công dân của UBND huyện Bình Chánh trong tháng 6 năm 2019
April 01
Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh trong tháng 4 năm 2019
January 02
Lịch tiếp công dân tháng 01 nåm 2019 của Lãnh đạo UBND Huyện
October 03
Lịch tiếp công dân tháng 10 của Lãnh đạo UBND Huyện
September 06
Lịch tiếp công dân Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đơn vị bầu cử số 06 xã Tân Kiên, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018
September 04
Lịch tiếp công dân tháng 9/2018 của UBND huyện Bình Chánh
March 29
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2018 của Lãnh đạo UBND Huyện
January 08
Lịch làm việc của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh
December 27
Lịch tiếp cán bộ, đảng viên và công dân của Huyện ủy và UBND huyện
December 13
Lịch tiếp cán bộ, đảng viên và công dân của Huyện ủy và UBND huyện
1 - 10Next