Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Lịch làm việc Thường trực HĐND và UBND Huyện

June 10
Tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
June 03
Lịch tiếp công dân của Thườn trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019
June 03
Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019
May 27
Tuần thứ 22 từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019
May 20
Tuần thứ 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019
May 13
Tuần thứ 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019
May 06
Tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019
May 02
Tuần thứ 18, từ ngày 02/05/2019 đến ngày 5/5/2019
April 22
Tuần thứ 17, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019
April 08
Tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019
1 - 10Next