Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Kiểm soát thủ tục hành chính

July 31
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
May 03
Công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
January 03
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
January 19
Danh sách bộ thủ tục đất đai
November 02
Công bố Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại TPHCM
November 01
Công bố Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
October 25
Công bố Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Tp.
September 01
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp được chuẩn hóa
February 06
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Bình Chánh
April 28
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính
1 - 10Next