Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Công tác tổ chức và đào tạo

October 01
Nhân sự mới
July 29
Tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh
June 11
Kết quả điểm xét tuyển viên chức Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh
May 15
Nhân sự mới
May 14
Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
December 18
Kết quả điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
December 16
Nhân sự mới
December 06
Tổ chức tuyển dụng viên chức tại Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh năm 2018
December 06
Nhân sự mới
November 28
Trao quyết định cán bộ
1 - 10Next