Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

October 01
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh
July 17
Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn
November 21
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 11 năm 2019
October 03
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tái giám sát công tác quản lý nhà nước về sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Bình Chánh
September 29
Hội nghị trao đổi về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn
May 24
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 5 năm 2019
May 24
Ban Kinh tế - Xã hội giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện một số tiêu chí của Đề án “Xây dựng Nông thôn mới” tại xã Qui Đức
May 08
Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị số 10) tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh
May 08
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Phiên họp giải trình về tiến độ thực hiện và công tác quản lý đất đai, xây dựng
January 10
HĐND huyện giám sát cấp Giấy phép xây dựng, giải quyết hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng
1 - 10Next