Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Cải cách hành chính

September 14
09 chương trình phát thanh về Dịch vụ công trực tuyến
September 03
Các văn bản  tham khảo về thực hiện các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường xã
June 03
Hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm “Bình Chánh trực tuyến”
March 15
Đề cương giới thiệu Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhâ
March 08
UBND xã Tân Kiên tiếp tục tạo bứt phá trong công tác cải cách hành chính
February 02
Hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện Bình Chánh
January 12
Sử dụng ứng dụng “Bình Chánh trực tuyến” hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
December 12
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở huyện Bình Chánh
October 26
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết
April 03
Huyện Bình Chánh thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
1 - 10Next