Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Cải cách hành chính

February 22
Hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân
January 19
Phòng Tư pháp huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
January 11
Kết quả xét công nhận giải pháp công tác cấp cơ sở và giải pháp đạt phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2020
December 21
Về kết quả xét công nhận giải pháp công tác ngành giáo dục có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, năm học 2019 - 2020
December 03
Cải cách thủ tục hành chính bằng những việc thiết thực
September 14
09 chương trình phát thanh về Dịch vụ công trực tuyến
September 03
Các văn bản  tham khảo về thực hiện các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường xã
June 03
Hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm “Bình Chánh trực tuyến”
March 15
Đề cương giới thiệu Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhâ
March 08
UBND xã Tân Kiên tiếp tục tạo bứt phá trong công tác cải cách hành chính
1 - 10Next