Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : C���i c��ch h��nh ch��nh

November 23
Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các chi, đảng bộ trực thuộc”
November 23
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố
November 08
Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
October 26
Huyện Bình Chánh tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trở lại
October 18
Chi cục Thuế huyện Bình Chánh thay đổi phương thức làm việc về tiếp nhận các thủ tục hành chính của người nộp thuế
October 13
Thông tin kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước Thành phố năm 2020
September 13
Thay đổi hình thức kiểm tra định kỳ công tác Cải cách hành chính
August 19
Ngồi nhà làm thủ tục, nộp phí qua mạng
July 26
Ứng dụng phần mềm đăng ký xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
July 22
Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
1 - 10Next