Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Công khai ngân sách

July 22
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2020
April 22
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 3 tháng đầu năm 2020
April 20
Công bố công khai quyết toán ngân sách Quý I năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Chánh
March 31
Về công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Bình Chánh
February 10
Công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2020
January 02
Dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2020
December 05
Công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nhân sách Huyện năm 2019
November 19
Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2019  hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
November 01
công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 9 tháng đầu năm 2019
August 01
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2019
1 - 10Next