Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : C��ng khai ng��n s��ch

September 23
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2021
June 09
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 3 tháng đầu năm 2021
February 04
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Bình Chánh
January 29
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh năm 2020
December 16
Nghị quyết 178/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2019
December 15
Về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Bình Chánh và phân bổ ngân sách cấp Huyện năm 2021 trình Hội đồng nhân dân Huyện
November 07
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
November 02
công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 9 tháng đầu năm 2020
July 22
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2020
April 22
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 3 tháng đầu năm 2020
1 - 10Next