Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Xã Tân Kiên quyết tâm kéo giảm số vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng (13/01)
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố” và Nghị quyết 03NQ/HU ngày 30-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị” trên địa bàn huyện Bình Chánh, trong năm 2019, xã Tân Kiên quyết tâm “...
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Trần Thị Minh Trang (17/12)
   Thời gian thực hiện: 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được Quyết định,  địa điểm thực hiện: Tại một phần các thửa đất số 104, 105, 501, 502, tờ bản đồ số 25, tài liệu BĐĐC và một phần các thửa đất số 9, 10, tờ bản đồ số 30, tài liệu BĐĐC, thuộc Bộ địa chính xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 872/QĐ-CCXP ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh
SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG (13/12)
Tham khảo : tập tin đính kèm

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE