Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng (18/11)
Tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam được Bác Hồ soạn thảo, vạch ra thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt tại Hội Nghị Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2-1930 (Hương Cảng, Trung Quốc). Đây là một trong những nội dung quan trọng để Đảng ta xây dựng Mặt trận Dâ...
HUYỆN BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 -18/11/2020), 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (20/12/1960 – 20/12/2020) (18/11)
Chiều 17-11, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố; Hoàng Mai ...
Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU và 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (16/11)
  Sáng 12-11, Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM và 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả ...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE