Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Chánh (12/07)
Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Chánh gồm các thành viên sau: 1. Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Hội đồng; 2. Bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Bà Dương Thị Uyên Chi, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 4. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, ...
Tình hình giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến (01/07)
Ủy ban nhân dân các huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, thẩm định các hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến phát sinh mới và các hồ sơ còn tồn đọng trên địa bàn huyện. Kết quả: - Huyện Củ Chi hoàn tất văn bản kiến nghị đến Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố về việc 65 hồ sơ còn vướng mắc (do tham gia giúp đỡ cách mạng còn quá nhỏ (dưới 18 ...
Phương hướng và nhiệm vụ thực hiện thi đua khen thưởng 06 tháng cuối năm 2018 (01/07)
1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, rà soát, tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của các huyện. 2. Tổ chức đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch của Cụ...
Đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017 (30/06)
Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện tiếp tục xem xét, đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017, cụ thể: - Cấp Trung ương:01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 Huân chương Lao động các loại (trong đó có 01 trường hợp chờ kết quả...
Danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015. (01/03)
  * Khen thưởng cấp Thành phố: 1. Ông Nguyễn Phước Lợi, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Chánh; 2. Bà Hồng Nhựt Tuyết Anh, Kỹ thuật viên, Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh.              * Tập thể lao động xuất sắc 1.       Ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh; 2.       Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh; 3.       Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Chánh; 4.       Trung tâm Bồi dưỡng chí...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE