Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thống kê danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn huyện Bình Chánh quản lý (22/12)
STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Giờ cấm 1 18B ...
Thống kê Số liệu hộ nghèo, giải quyết việc làm và thương binh xã hội (22/12)
- Tham khảo Bảng Thống kê số liệu
Thống kê đất đai năm 2012 (21/12)
A - PHÂN TÍCH THEO CƠ CẤU LOẠI ĐẤT: Tổng diện tích tự nhiên là: 25255.29 ha, bao gồm các loại đất chính: 1. Đất nông nghiệp: 17142.22ha; chiếm 67.88% so với tổng diện tích đất tự nhiên. 2. Đất phi nông nghiệp: 7994.40ha; chiếm 31.65% so với tổng diện tích đất tự nhiên. 3. Đất chưa sử dụng: 118.67 ha; chiếm 0.47% so với tổng diện tích đất tự nhiên. B – THUYẾT MINH:  So sánh số liệu thống kê đ...
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013 (15/07)
(Từ 01/01/2013 đến 30/0/2013)
Dự báo khả năng thực hiện Kế hoạch năm 2013 (15/07)
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển, dự báo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, như sau:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE