Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (31/07)
Tham khảo chi tiết QĐ số 2700/QĐ-UBND ban hành ngày 29/06/2018 của UBND TPHCM như sau
Công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (03/05)
UBND TP vừa quyết định công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó có 19 thủ tục áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và 33 thủ tục áp dụng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam đị...
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (03/01)
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
Danh sách bộ thủ tục đất đai (19/01)
(Danh sách thủ tục được liệt kê theo quyết định số 1839/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/8/2014 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường – phần thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố. Sở Tài nguyên và môi trường đang tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố để chính thức công bố và hướng dẫn về danh mục thủ tục này)
Công bố Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại TPHCM (02/11)
  Tham khảo chi tiết - Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố - Danh muc thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE