Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (20/10)
   Tham khảo chi tiết: Quyết định
TPHCM ban hành Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 phê duyệt 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện (13/04)
Bao gồm 03 lĩnh vực là Lĩnh vực chứng thực: 09 thủ tục, Lĩnh vực bồi thường nhà nước: 02 thủ tục, Lĩnh vực hộ tịch: 15 thủ tục.
TPHCM ban hành Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 7/2/2020 phê duyệt 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện (28/02)
Tham khảo chi tiết:
TPHCM ban hành Quyết định 5301/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện (20/12)
Lĩnh vực công sản 1. Thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 2. Bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 3. Điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Tham khảo chi tiết: Quyết định  5301/QĐ-UBND ngày 17/12/2019
TPHCM ban hành Quyết định 5223/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND TP, 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện (20/12)
  I. Lĩnh vực đất đai 1. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 2. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 3. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE