Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tổ chức tuyển dụng viên chức tại Đài Truyền thanh huyện Bình Chánh năm 2018 (06/12)
I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN 1. Điều kiện dự tuyển 1.1. Người có đủ điều kiện sau đây được tham gia xét tuyển viên chức: - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí ...
Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm học 2018-2019 (09/11)
  Tham khảo : văn bản số 867/TB-HĐ của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh (21/09)
Thực hiện Công văn số 2513/UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng tuyển dụng:   Vị trí...
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh năm 2018 (06/08)
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Thông...
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh năm 2018 (11/07)
   Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh năm 2018 thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018 (đính kèm danh sách), cụ thể như sau: 1. Điểm xét tuyển của ứng viên tham gia xét tuyển viên chức được niêm yết tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh; đồng thời được đăng tải trên trang web “http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE