Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu và chương trình IELTS năm 2017 (03/05)
Tham khảo chi tiết
Thông tin lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2, B1 khung tham chiếu Châu Âu và Chương trình IELTS 6.5 (10/10)
Căn cứ Kế hoạch 3558/KH-SNV và 3559/KH-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nội vụ về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2, B1 khung tham chiếu Châu Âu và bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016.
Nhân sự mới (15/08)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Võ Văn Quận vừa trao Quyết định về tiếp nhận và bổ nhiệm công chức. Theo đó, tiếp nhận ông Phạm Nhật Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiên đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện đến ngày 31 tháng 01 năm 2017, thay ông Huỳnh Văn Phạm Hồn...
Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2016 -2017 (Đợt 1) (04/08)
Nhằm bổ sung nhu cầu về viên chức tại các trường học trên địa bàn Huyện trong năm học 2016-2017; Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bình Chánh, với nhu cầu nhân sự cho năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục dự kiến tuyển dụng đợt 1 tổng cộng là 414 viên chức. Trong đó: Mầm non: 163 viên chức; Tiểu học: 126; THCS: 122
Nhân sự mới (19/04)
Ngày 15/4/2016, Chủ tịch UBND Huyện Võ Văn Quận đã trao các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử, quyết định điều động, quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.   Chủ tịch UBND Huyện Võ Văn Quận trao các quyết định nhân sự Theo đó, Chủ tịch UBND Huyện Võ Văn Quận đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử đối với ông Nguyễn Văn Bá, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, giữ chức vụ Phó Chủ tị...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE