Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân (22/02)
  Trong năm 2020, công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của huyện tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên; thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết; giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Trong thời đại công nghệ 4.0, huyện Bình Chánh đã tận dụng h...
Phòng Tư pháp huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (19/01)
  Trong năm 2020, huyện Bình Chánh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, mang lại hiệu quả vượt trội. Theo đó, UBND huyện đã tập trung phát triển ứng dụng “Bình Chánh trực tuyến” để chỉ đạo, điều hành hoạt động các lĩnh vực, đặc biệt là trong xử lý vi phạm trật tự đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh; nâng cấp Cổng thông tin đi...
Kết quả xét công nhận giải pháp công tác cấp cơ sở và giải pháp đạt phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2020 (11/01)
  * Tham khảo chi tiết:  Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Bình Chánh
Về kết quả xét công nhận giải pháp công tác ngành giáo dục có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, năm học 2019 - 2020 (21/12)
  * Tham khảo chi tiết: 1865/TB-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Bình Chánh
Cải cách thủ tục hành chính bằng những việc thiết thực (03/12)
Thước đo hiệu quả của một nền hành chính là sự hài lòng của người dân. Sự hài lòng này bắt đầu từ việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, mà chủ yếu là thông qua thủ tục hành chính (TTHC) do đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền thực hiện. Theo đó, từ năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM đã thật sự tạo được sự đột phá, chất lượng giải quyết TTHC đư...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE