Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở huyện Bình Chánh (12/12)
Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” nên đã giảm áp lực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp… của các cơ quan tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ cho người dân tại Tổ tiếp nhận va giao trả kết quả hồ sơ trực thuộc UBND các xã, thị trấn và tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện. Người...
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết (26/10)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Bình Chánh (thực hiện từ ngày 1-8- 2018), gồm: Lĩnh vực thi đua khen thưởng: Khen thưởng đột xuất: giải quyết theo quy định pháp luật: 20 ngày; thời gian thực hiện của UBND huyện: 14 ngày, số ngày rút ngắn: 6 ngày. Khen thưởng theo chuyên đề: giải quyết theo quy định pháp luật: 20 ngày; thời g...
Huyện Bình Chánh thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (03/04)
Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC)) là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào thực hiện việc giải quyết TTHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn. Thời gian qu...
“Tập trung cải cách hành chính, nghiên cứu đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao” (26/01)
  Là ý kiến chỉ đạo của Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Phụng tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018 vào chiều 25-1 do UBND huyện tổ chức dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Phú Lữ-Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Tài, Phan Thị Cẩm Nhung Phó Chủ tịch UBND huyện. Phó Chủ tịch HĐND ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp

   Thông tin quy hoạch

   LIÊN KẾT WEBSITE