Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kết quả xét công nhận giải pháp công tác cấp cơ sở và giải pháp đạt phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2020 (11/01)
  * Tham khảo chi tiết:  Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Bình Chánh
Về kết quả xét công nhận giải pháp công tác ngành giáo dục có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, năm học 2019 - 2020 (21/12)
  * Tham khảo chi tiết: 1865/TB-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Bình Chánh
Cải cách thủ tục hành chính bằng những việc thiết thực (03/12)
Thước đo hiệu quả của một nền hành chính là sự hài lòng của người dân. Sự hài lòng này bắt đầu từ việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, mà chủ yếu là thông qua thủ tục hành chính (TTHC) do đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền thực hiện. Theo đó, từ năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM đã thật sự tạo được sự đột phá, chất lượng giải quyết TTHC đư...
09 chương trình phát thanh về Dịch vụ công trực tuyến (14/09)
  Tải về tại đây ( Nguồn Bộ Thông tin và Truyền thông)
Các văn bản tham khảo về thực hiện các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường xã (03/09)
  * Tham khảo:     - Thông báo số 1180/TB-SNV ngày 01/04/2020 của Sở Nội vụ về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường xã     -  Công văn số 1144/UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Bình Chánh về vận dụng mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cả...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE