Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2019 (01/08)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định 6650/QĐ-UBND ngày 30/07/2019
Về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2019 (31/07)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 6661/QĐ-UBND
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018 (31/07)
  Tham khảo chi tiết :  130/NQ-HĐND
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018 (23/01)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định 1435/QĐ-UBND
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 9 tháng năm 2018 (02/10)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 9230/QĐ-UBND

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE