Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2020 (22/07)
  Tham khảo Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 22/07/2020  
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 3 tháng đầu năm 2020 (22/04)
  - Tham khảo Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 17/04/2020)
Công bố công khai quyết toán ngân sách Quý I năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Chánh (20/04)
   Tham khảo chi tiết: Quyết định số 697/QĐ-VP ngày 15/04/2020
Về công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Bình Chánh (31/03)
  - Tham khảo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 21/01/2020
Công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2020 (10/02)
  Tham khảo chi tiết Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Bình Chánh  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE