Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Nghị quyết 178/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2019 (16/12)
  * Tham khảo chi tiết : Nghị quyết 178/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2019
Về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Bình Chánh và phân bổ ngân sách cấp Huyện năm 2021 trình Hội đồng nhân dân Huyện (15/12)
  * Tham khảo chi tiết: Quyết định 6467/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 (07/11)
  * Tham khảo chi tiết: Quyết định 5986/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 9 tháng đầu năm 2020 (02/11)
  Tham khảo chi tiết: 5985/QĐ-UBND  ngày 28/10/2020 Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh
Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2020 (22/07)
  Tham khảo Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 22/07/2020  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE