Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh, 6 tháng đầu năm 2017 (01/09)
  Tham khảo: Quyết định 11017/QĐ-UBND
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (27/03)
Ngày 11 tháng 02 năm 2015, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 808/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 (26/02)
Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
Công khai ngân sách năm 2013 (23/01)
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010 (03/01)
Ngày 21 tháng 12 năm 2011, UBND Huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 8687/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE