Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

December, 2019

December 30
Tuần thứ 53
December 30
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh
December 24
Nông dân Bình Lợi bắt nhịp thị trường hoa Tết
December 23
Tuần thứ 52
December 22
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020
December 21
Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng
December 20
TPHCM ban hành Quyết định  5301/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện
December 20
TPHCM ban hành Quyết định 5223/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND TP, 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện
December 20
TPHCM ban hành Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn
December 18
Phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"
1 - 10Next