Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

October, 2020

October 23
Tuần thứ 44
October 22
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" tại quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông
October 21
Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020
October 20
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
October 20
Triển khai hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Cổng eTax
October 19
Tuần thứ 43
October 16
Nhiệm vụ của doanh nhân, doanh nghiệp: “Xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng, thịnh vượng”
October 12
Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
October 12
Tuần thứ 42
October 10
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII
1 - 10Next