Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Văn hóa - Xã hộiThứ 4, Ngày 18/09/2019, 08:25

Vónh Loäc B toå chöùc Hoäi thi Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp vaø tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch Chuû tòch Hoà Chí Minh

Chiều ngày 11 tháng 9 và sáng ngày 15 tháng 9, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B tổ chức Hội thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “50 năm-Hành trình theo chân Bác (1969-2019)” thu hút sự tham gia của 25 đội dự thi.
Các đội dự thi được chia thành 3 bảng dự thi, gồm: Bảng A: Chi bộ ấp; Bảng B: Chi bộ trường học - Doanh nghiệp; Bảng C: Mặt trận - Đoàn thể - Công an. Trải qua 2 vòng thi gồm vòng thi trắc nghiệm và vòng thi năng khiếu; kết quả có 11 đội xuất sắc đã đạt giải cao tại hội thi. Trong đó tại Bảng A: giải Nhất thuộc về Chi bộ 3A. Tại Bảng B, giải Nhất thuộc về Chi bộ Trường Mầm Non Hoa Thiên Lý 1. Tại Bảng C, giải Nhất thuộc về Hội Cựu chiến binh xã.
Hội thi được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã; tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và thể hiện sự biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Lộc B đối với công lao của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Miền Nam nói riêng.
Tin, ảnh: Thanh Đào

Số lượt người xem: 22Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE