Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Đất đai - Xây dựngThứ 6, Ngày 03/01/2014, 18:00

Triển khai Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố

Chiều 02/01/2014, UBND huyện Bình Chánh tổ chức triển khai Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố. Đồng chí Đoàn Nhật – Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì. Thành phần tham dự gồm Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn huyện Bình Chánh; Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và các đoàn thể; Công an Huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xây dựng xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ Quản lý Trật tự đô thị quản lý địa bàn xã, thị trấn.
 
Hội nghi triển khai Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện theo Quyết định số 582013QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố
Đồng chí Lâm Tấn Trí - Trưởng Phòng Tư pháp Huyện triển khai Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố, ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quy chế phối hợp bao gồm 5 chương, 29 điều: Những quy định chung; Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng; Trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; Tổ chức thực hiện. Căn cứ vào nội dung của Quy chế, đồng chí Lâm Tấn Trí - Trưởng Phòng Tư pháp Huyện nhấn mạnh, giải thích rõ các nội dung, các vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình thực tế tại huyện Bình Chánh.
Phó Chủ tịch UBND Huyện Đoàn Nhật nhấn mạnh: “Tất cả các công trình xây dựng phát sinh trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải biết và xử lý, phải chịu trách nhiệm”. Đồng chí Đoàn Nhật giao nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn, phải tiếp tục rà soát ngay để kiện toàn Quy chế phối hợp, phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý các công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn, phân công, quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Việc phân công, tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây, đã được quy định rõ trong Quy chế, đề nghị thực hiện nghiêm túc, phải công bố số điện thoại cá nhân, số điện thoại nóng,…của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận thông tin trên các phương tiện thông tin của Huyện, UBND xã, Ban nhân dân ấp, khu phố, tổ nhân dân; rà soát lại số định biên chức danh cán bộ địa chính xây dựng, để phân công nhiệm vụ phù hợp; tiếp tục xây dựng Kế hoạch để phối hợp tốt với Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn; lập biên bản, xử lý vi phạm gắn đồng hồ điện đối với các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, yêu cầu cung cấp hồ sơ gắn điện kế, báo cáo UBND Huyện. Phòng Quản lý đô thị Huyện tham mưu Quy chế phân công của UBND Huyện về tiếp nhận, xử lý thông tin; tham mưu các loại sổ, biểu mẫu ghi chép quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiểm tra xử lý công trình vi phạm để thống nhất thực hiện; đôn đốc UBND xã, thị trấn báo cáo định kỳ hàng tháng và tham mưu UBND Huyện tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng. Đối với Phòng Nội vụ Huyện, tiếp tục rà soát chức danh cán bộ địa chính xây dựng của các xã, thị trấn hiện nay, kiến nghị tăng cường thêm cho các xã “nóng” về vi phạm trật tự xây dựng. Phó Chủ tịch UBND Huyện Đoàn Nhật đề nghị: “Tất cả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng mới phát sinh, phải xử lý ngay”.
Ngọc Mai

Số lượt người xem: 837Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE