Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Nông nghiệp và Phát triển nông thônThứ 6, Ngày 08/03/2019, 16:35

Hiệu quả từ Chương trình Tín dụng chính sách ở huyện Bình Chánh

Những năm gần đây, từ Chương trình Tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện không chỉ thực hiện tốt an sinh xã hội, mà còn gop phần hạn chế Tín dụng “Đen” trên địa bàn huyện.
 
Ông Nguyễn Văn Hùng (ấp 1, xã Qui Đức) sử dụng vốn vay mở rộng vườn hoa phong lan 
Là một huyện ngoại thành, huyện Bình Chánh đã có nhiều chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, giúp nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững. Năm 2018, ngoài nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Nam thành phố, vốn vay ủy thác từ các hội, đoàn thể huyện, thì nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện đã tác động rất lớn đến Chương trình Giảm nghèo bền vững của huyện. Năm 2018, huyện Bình Chánh được Trung ương, thành phố cân đối trên 386 tỷ đồng để Phòng Giao dịch Ngan hàng Chính sách-Xã hội huyện chủ động, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận sử dụng vốn vay làm kinh tế gia đình, để giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới, tăng 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đo, nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 284 tỷ đồng, tăng hơn 39 tỷ đồng, chiếm 73,59% tổng nguồn vốn từ Trung ương và thành phố. Từ chỗ chủ động được nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay làm kinh tế gia đình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho trên 4.270 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay trên 96 tỷ đồng để làm kinh tế gia đình. Chủ yếu tập trung vào một số Chương trình Tín dụng chính sách có đối tương thụ hưởng lớn. Như vậy, đến cuối năm 2018, tổng dư nợ các Chương trình Tín dụng chính sách đã lên đến trên 278 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 99,97% kế hoạch thực hiện tín dụng chính sách mà UBND thành pho giao. Trong đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện đã giải ngân trên 46 tỷ đồng để hỗ trợ việc làm cho lao động, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2017, hỗ trợ trên 121 tỷ đồng để thực hiện các công trình vệ sinh môi trường nông thôn, tăng 6 tỷ đồng so với năm 2017. Một số xã như: Tân Nhựt, Qui Đức, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Đa Phước, Tân Quý Tây… đã sử dụng vốn vay hiệu quả, có dư nợ tăng từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/năm.
Không chỉ vay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện còn phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội của huyện nhận ủy thác trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách sử dụng vốn vay có hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,37% so với tổng dư nợ vốn ủy thác. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã quản lý 104 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có dư nợ trên 103 tỷ đồng, chiếm 37,23% tổng nguồn vốn ủy thác, tăng hơn 6 tỷ đồng so với năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ vốn ủy thác. Hội Nông dân huyện quản lý 77 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có dư nợ trên 86 tỷ đồng, chiếm 31,13% dư     nợ vốn ủy thác, tăng 9,5 tỷ đồng so với năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,48% tổng vốn dư nợ ủy thác. Hội Cựu chiến binh huyện với 40 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có dư nợ trên 44 tỷ đồng, chiếm 15,98% vốn dư nợ ủy thác, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,27% tổng dư nợ vốn ủy thác… Trong tổng số 60 hội, đoàn thể xã, thị trấn, đã có 23 đơn vị nhận ủy            thác, không có đơn vị nhận ủy thác phát sinh nợ quá hạn, có 27 đơn vị nợ quá hạn dưới 1%, có 7 đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn từ dưới 1% đến dưới 2%.
Nhờ sử dụng vốn vay có hiệu quả, người dân và các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động trên địa bàn huyện đã đóng góp tiền gởi tiết kiệm được trên 108 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, thành viên của các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã tự nguyện gởi trên 61 tỷ đồng, tăng 7,4 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch, có 95,95% thành viên từ các Tổ tiết kiệm và vay vốn tự nguyện tham gia tiền gởi vào tổ.
Đạt được kết quả đó, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện cùng với các thành viên đã tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các phương thức cho vay ủy thác giữa Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện với các tổ chức hội, đoàn thể huyện. Qua đó, trong số 261 Tổ tiết kiệm và vay vốn, có 247 Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, chiếm 94,64% số Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiệu quả từ Chương trình Tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp với thị trường tiêu thụ, giúp huyện Bình Chánh sớm hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong giai đoạn nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.
Bài, ảnh: Thanh Trân
 
 
 

Số lượt người xem: 62Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE