Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoat động của lãnh đạoThứ 3, Ngày 18/09/2018, 16:35

Tập huấn Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng 13-9, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có gần 200 người là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bồi thường Nhà nước các Ban thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã, thị trấn; các cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch, công tác địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường xã, thị trấn…
Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp phổ biến các nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17-5-2018 của Bộ Tư pháp Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước. Theo đó, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ ba vào ngày 20-6-2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018; Luật có 9 chương, 78 điều với các nội dung cơ bản như: những quy định chung; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của cac cơ quan Nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước; điều khoản thi hành.
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được xây dựng trên tinh thần kế thừa các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và phù hợp với Hiến pháp năm 2013; đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, cơ quan Tư pháp và cán bộ, công chức trong các cơ quan này; góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Ngân Hà

 


Số lượt người xem: 71Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE