Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoat động của lãnh đạoChủ Nhật, Ngày 16/09/2018, 17:40

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức, viên chức năm 2018

Trong 4 ngày (từ ngày 12-9 đến 15-9), tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn năm 2018.
 
Ông Võ Điền Trung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh

Các học viên được truyền đạt những nội dung về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; về lực lượng dự bị động viên.                                                                                   

Tin, ảnh: Vĩnh Hạnh


Số lượt người xem: 73Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE