Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoat động của lãnh đạoThứ 4, Ngày 26/09/2018, 17:05

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Sáng 21-9, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Tại buổi tập huấn, 226 người là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và công chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện nghe ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ TPHCM và ông Nguyễn Ngọc Hải, chuyên viên Chi cục Văn thư lưu trữ TPHCM triển khai các văn bản quy định về công tác văn thư, lưu trữ: Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11-11-2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 3-1-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 8-11-2011 của Bộ Nội vụ về quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22-11-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của cơ quan; Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16-4-2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 7-11-2014 của UBND thành phố ban hành quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng dẫn các bước thực hiện công tác văn thư, lưu trữ như: tiếp nhận và chuyển giao văn bản đi-văn bản đến theo quy định; việc xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu, Danh mục hồ sơ cơ quan và công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; các bước thực hiện công tác xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
Qua hội nghị, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của cong tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định.
Tin, ảnh: Tường Vy

Số lượt người xem: 73Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE