Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Trật tự, an toàn xã hộiThứ 6, Ngày 22/03/2019, 15:25

Luật Cư trú: 8 điểm mới người dân cần biết

Luật Cư trú được ban hành ngày 29-11-2006 và có hiệu lực từ 1-7-2007 với 42 điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, quy định về quyền tự do cư trú trong nước của công dân.
1. Địa phương tự quy định lệ phí đăng ký cư trú từ năm 2017
Khoản 3, điều 11 Luật Cư trú 2006 quy định công dân có trách nhiệm nộp lệ phí đăng ký cư trú. Tại Mục B Phụ lục 1 Luật Phí và lệ phí năm 2015, lệ phí đăng ký cư trú do Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động do cơ quan Trung ương cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.
Cụ thể, điểm a khoản 2 điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định mức lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
- Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm: Đăng ký thường tru, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; Cấp mới, cấp lại, cấp đổi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân; Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; Gia hạn tạm trú.
- Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.
2. Đăng ký thường trú tại TPHCM thế nào?
Điều kiện đăng ký thường trú
Để được nhập hộ khẩu tại hai thành phố này, người đăng ký phải thuộc những trường hợp quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú 2013 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Theo đó, đầu tiên người đăng ký phải đáp ứng điều kiện đăng ký thường trú tại thành pho trực thuộc Trung ương được quy định cụ thể tại điều 8 Nghị định 31/2014/ NĐ-CP:
- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thời gian tạm trú liên tục từ 1 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vao huyện, thị xã trực thuộc; từ 2 năm trở lên nếu đăng ký vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.
Thời hạn đăng ký thường trú là 12 tháng kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới. Ngoài ra, một số trường hợp sẽ không được chấp nhận đăng ký thường trú, bao gồm: Chỗ ở thuộc địa điểm cấm; Diện tích nhà nằm toàn bộ trên đất lấn chiếm trái phép; Chỗ ở tái định cư, đã có phương án bồi thường; Chỗ ở đang có tranh chấp; Chỗ ở bị kê biên, tịch thu; Nhà đã có quyết định phá dỡ của cơ quan có thẩm quyền.
Hồ sơ đăng ký thường trú
Căn cứ điều 6 Thông tư 35/2014/ TT-BCA, hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu); Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Cư trú); Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Một số trường hợp cụ thể phải có thêm giấy tờ khác: Trẻ em đăng ký thường trú theo quy định tại điều 13 Luật Cư trú 2006, khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh; Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại điều 7 Thông tư 35/2014/ TT-BCA…
Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện,
quận, thị xã.
Ngoài những quy định chung kể trên, việc nhập hộ khẩu tại Hà Nội cần lưu ý tại điều 19 Luật Thủ đô 2012 bổ sung trương hợp cho phép cá nhân đăng ký thường trú nếu đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, sở hữu nhà ở hoặc thuê nhà ở nội thành được chủ nhà chấp thuận cho đăng ký thường trú. Điều 1 Nghị quyết 21/2016/ NQ-HĐND, diện tích nhà thuê, mượn, ở nhờ tối thiểu đạt 15m2 sàn/đầu người theo quy định tại Nghị quyết 11/2013/ NQ-HĐND sẽ được áp dụng đến hết năm 2020.
3. Phân biệt “Tách khẩu” và “Chuyển khẩu”
Tách Sổ hộ khẩu - Sổ hộ khẩu mới khác ra đời Khoản 1 điều 27 Luật Cư trú 2006 quy định, trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách Sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách Sổ hộ khẩu; Người đã nhập vào Sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 điều 25 và khoản 2 điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách Sổ hộ khẩu bằng văn bản.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách Sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách Sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chuyển hộ khẩu-Chuyển từ Sổ hộ khẩu này sang Sổ khác
Chuyển hộ khau là việc một người đang có tên trong Sổ hộ khẩu này, làm thủ tục xóa tên để chuyển sang một Sổ hộ khẩu khác, không có Sổ hộ khẩu mới nào ra đời. Việc này thường xảy ra khi chuyển nơi thường trú.
Theo quy định tài điều 28 Luật Cư trú 2006, hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm Sổ hộ khẩu và Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
4. Phải đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến
Theo quy định tại khoản 2 điều
30 Luật Cư trú 2006, người đang sinh sống, làm việc, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị tran nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn.
Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định các mức phat tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, như sau:
- Phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng: Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú;
- Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng: Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;
- Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng: Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó…
Triều Chương biên soạn

Số lượt người xem: 812Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE