Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động xã-thị trấnThứ 3, Ngày 21/07/2020, 15:35

UBND xã Vĩnh Lộc B đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Công chức UBND xã Vĩnh Lộc B hướng dẫn người dân nộp hồ sơ
Thời gian qua, UBND xã Vĩnh Lộc B đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động công tác CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên Trạm truyền thanh xã, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó, năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.
Trong năm 2020, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lộc B xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương.
UBND xã đã quan tâm cử cán bộ, công chức địa phương, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó, UBND xã đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức...
Công khai niêm yết tại trụ sở 114 quy trình thủ tục hành chính, các quy định văn bản quy phạm pháp luật, văn bản thủ tục hành chính; công khai số điện thoại của cán bộ lãnh đạo, công chức, đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, bố trí hộp thư góp ý tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân cho công tác quản lý Nhà nước của UBND xã.
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND xã Vĩnh Lộc B có cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân Một số giải pháp trong công tác cải cách hành chính
Hiện nay, xã Vĩnh Lộc B đã phát hành lịch công tác tuần của UBND xã và gửi thư mời họp/hoãn họp qua e-mail của cán bộ, công chức (đạt 100%), qua đó vừa đạt hiệu quả trong công việc vừa tiết kiệm thời gian của cán bộ, công chức. Đồng thời UBND xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động như sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã làm chuyển biến căn bản tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và giảm thiểu thời gian, chi phí giải quyết hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân.
Dịch vụ công trực tuyến
Về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, UBND xã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 5 thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp, Hộ tịch gồm: Đăng ký khai sinh, khai tử, cấp bản sao, xác nhận tình trạng hôn nhân, giám hộ. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 806 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 62,43%) trên tổng số 1.291 hồ sơ hành chính được tiếp nhận tại UBND xã, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 100%.
Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung làm tốt các công tác như: Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Phan Phan

Số lượt người xem: 39Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE