Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêThứ 2, Ngày 15/07/2013, 14:45

Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013

(Từ 01/01/2013 đến 30/0/2013)
1. Về ổn định kinh tế
a) Thu - chi ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 372 tỷ 970 triệu đồng, đạt 51,75% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 104 tỷ 251 triệu đồng, đạt 69,50% dự toán; thuế công thương nghiệp 148 tỷ 988 triệu đồng, đạt 45,70% dự toán.
Thu ngân sách Huyện thực hiện 385 tỷ 433 triệu đồng, trong đó: thu bổ sung ngân sách theo chương trình mục tiêu và vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 43 tỷ 224 triệu đồng, thu chuyển nguồn 27 tỷ 378 triệu đồng; còn lại 314 tỷ 291 triệu đồng thu theo dự toán, đạt 50,53% kế hoạch.
Tổng chi ngân sách Huyện thực hiện 367 tỷ 359 triệu đồng, trừ các khoản chi theo chương trình mục tiêu 21 tỷ 280 triệu đồng, chi đầu tư 31 tỷ 585 triệu đồng, chi chuyển nguồn 27 tỷ 378 triệu đồng, chi hoàn tạm ứng ngân sách thành phố 3 tỷ 403 triệu đồng; còn lại 283 tỷ 801 triệu đồng chi thường xuyên theo dự toán, đạt 45,62% kế hoạch.
b) Đầu tư phát triển
Đợt 1 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư là 568 tỷ 877 triệu đồng, vốn từ kết dư ngân sách năm 2012 chuyển sang 59 tỷ 026 triệu đồng; tổng vốn bố trí lại là 627 tỷ 903 triệu đồng, gồm: nguồn tập trung ngân sách Thành phố 529 tỷ 807 triệu đồng, nguồn phân cấp 98 tỷ 096 triệu đồng.
Kết quả giải ngân như sau:
- Nguồn tập trung ngân sách Thành phố thực hiện 263 tỷ 744 triệu đồng, đạt 49,78% kế hoạch vốn.
- Nguồn phân cấp thực hiện 48 tỷ 214 triệu đồng, đạt 49,15% kế hoạch vốn.
2. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
a) Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 3.063,051 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), tăng 13,54% so cùng kỳ, đạt 37,44% kế hoạch.
b) Khu vực dịch vụ - thương mại
Doanh số bán ra thực hiện 4.359,498 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 10,30% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 214,594 triệu USD, tăng 11,34% so cùng kỳ năm 2012, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thực hiện 223,619 triệu USD, tăng 8,28% so cùng kỳ năm 2012.
c) Về sản xuất nông nghiệp
Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 6 tháng ước thực hiện 197,500 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), đạt 47,02% kế hoạch.
Các sản phẩm có giá trị cao góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp tiếp tục được phát triển như: hoa lan cây kiểng, rau an toàn, cá kiểng, các loại sản phẩm thủy sản…
3. Về thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác
a) Về lao động, việc làm
Số lao động được giải quyết việc làm là 3.396 lao động, đạt 62,89% kế hoạch. Thực hiện dạy nghề cho 425 lao động nông thôn, đạt 65,38% kế hoạch năm, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2012. Thẩm định, chuyển thành phố hồ sơ vay vốn hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 204 hộ thuộc đối tượng thu hồi đất, với tổng số tiền là 4 tỷ 802 triệu đồng. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã đầu tư cho 836 hộ vay, với số dư nợ là 12 tỷ 511 triệu đồng, Quỹ ngân hàng người nghèo cho 2.900 hộ vay, với tổng dư nợ là 32 tỷ 448 triệu đồng.
b) Về công tác giảm nghèo, tăng hộ khá và bảo đảm an sinh xã hội
Quỹ giảm nghèo hiện có 12 tỷ 037 triệu đồng; đang được sử dụng trợ vốn cho 1.926 hộ nghèo và cận nghèo với tổng dư nợ 12 tỷ 032 triệu đồng. Đầu năm 2013, tổng số hộ nghèo toàn Huyện có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm là 2.756 hộ, chiếm tỷ lệ 2,32% tổng số hộ dân. Trong đó: hộ có mức thu nhập trên 6 đến 8 triệu đồng/người/năm là 238 hộ, hộ có mức thu nhập trên 8 đến 10 triệu đồng/người/năm là 992 hộ, hộ có mức thu nhập trên 10 đến 12 triệu đồng/người/năm là 1.526 hộ.
Đã duyệt cấp 7.697 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo; miễn giảm học phí năm học 2012-2013 cho 1.994 học sinh, với tổng số tiền 534 triệu 020 ngàn đồng; hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I cho 2.159 học sinh, với số tiền 583 triệu 380 ngàn đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa năm học 2012-2013 cho 79 trẻ.
Vận động, chăm lo và tặng quà cho hộ nghèo, với tổng số lượt được chăm lo tặng quà là 9.350 lượt hộ, tương ứng số tiền 2 tỷ 790 triệu 391 ngàn đồng.
Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ cho diện chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, dân nghèo khó khăn, gia đình neo đơn, để có điều kiện đón Tết cổ truyền, với số quà tặng là 62.589 suất, tương ứng số tiền 19 tỷ 301 triệu 540 ngàn đồng từ nguồn vận động đóng góp của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
c) Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Số lượt người khám và điều trị bệnh 6 tháng đầu năm 381.442 lượt người, tăng 1,08% so với cùng kỳ.
Các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, người có công được quan tâm và triển khai thực hiện. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình hoạt động tương đối ổn định, đã tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, vận động các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình; tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại; vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, các cặp vợ chồng có con một bề thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tuyên truyền về giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn; hiện có 196/238 cơ sở bán lẻ thuốc tham gia chương trình bình ổn, đạt 82% trên tổng số cơ sở bán lẻ.
Tổ chức thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra 50 cơ sở, đối tượng kiểm tra tập trung vào các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, nhà hàng, quán ăn,… và các cơ sở có đơn thư phản ảnh. Kết quả xử phạt 2 cơ sở, với số tiền là 2.750.000 đồng, đang chờ xử lý 4 cơ sở.
4. Về giáo dục đào tạo
Ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 ở các ngành học, bậc học.
Đối với bậc học mầm non, trong năm học 2012-2013, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,23% và học 2 buổi/ngày đạt 100% (tăng 3,73% so năm học trước). Bậc giáo dục tiểu học, số học sinh lên lớp thẳng đạt 98,97%, tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi 61,9% (tăng 2,46%) so năm học trước, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học, hiệu suất đào tạo cấp học là 98,22% (tăng 0,02% so năm học trước). Cấp học Trung học cơ sở đã duy trì khá tốt việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày với 11/17 trường, tổng số học sinh học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 49,6%;
tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 97,6%, tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 99,5%.
Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 – 2013.
Tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 97,77% (tăng 2,07% so năm học
2011-2012).
Công tác đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2013-2014 được thực hiện tốt. Đã thi công cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng 3 trường Trung học cơ sở (Trung học cơ sở Tân Túc, Trung học cơ sở Đa Phước, Trung học cơ sở Lê Minh Xuân), với quy mô 84 phòng học; một trường Trung học phổ thông (Trung học phổ thông Tân Túc), quy mô 45 phòng học. Đang thi công 3 trường Mầm non, mẫu giáo (Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Tân Túc), quy mô 28 phòng học; 3 trường tiểu học (Tân Nhựt, Vĩnh Lộc B, Tân Túc), quy mô 90 phòng học; 2 trường Trung học cơ sở (Bình Chánh, Phạm Văn Hai), quy mô 43 phòng học. Chuẩn bị khởi công Trường mầm non, xã Bình lợi, quy mô 10 phòng học và trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quy mô 45 phòng học; Duy tu, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
5. Về văn hóa, thể dục thể thao
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, cổ động chính trị gắn với tinh thần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc.
Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013 ước đạt: ấp, khu phố văn hóa 66%, gia đình văn hóa 83%.
Tổ chức nhiều đợt kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tổng số cơ sở đã kiểm tra trong 6 tháng đầu năm là 453 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 202 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt là 385 triệu 680 ngàn đồng.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Bình Chánh lần thứ VII và Ngày hội đi bộ đồng hành, kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Ngành thể thao Việt Nam. Tổ chức 5 giải thể thao cấp Huyện, với 594 vận động viên tham dự, cử vận động viên tham gia 2 giải thi đấu cấp thành phố, với 49 vận động viên tham dự, kết quả đạt 29 huy chương các loại.
6. Về tài nguyên môi trường, phát triển đô thị và nông thôn
Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung đạt 93,56%. Thu gom, xử lý chất thải y tế đúng quy trình quy định.
Hệ thống xử lý nước thải y tế bệnh viện đã được đầu tư nâng cấp, 16/16 trạm y tế xã - thị trấn được đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo yêu cầu.
Thực hiện tốt chương trình nước sinh hoạt cho nhân dân, đến nay số hộ dân sử dụng nước sạch đạt 37,7%, nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 99,15%.
Công tác kiểm tra, giám sát môi trường, đánh giá chất lượng nước sông, kênh, rạch được thường xuyên thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra đối với 429 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kết quả có 97 trường hợp vi phạm, trong đó chuyển Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý 14 trường hợp, với số tiền xử phạt 974 triệu 550 ngàn đồng; Ủy ban nhân dân Huyện xử lý theo thẩm quyền 83 trường hợp, với số tiền xử phạt là 766 triệu 550 ngàn đồng. Kiểm tra, đo đạc đánh giá chất lượng mặt nước 103 tuyến sông, kênh, rạch. Qua kiểm tra, đo đạc số tuyến có hiện tượng nhiễm bẩn là 74 tuyến theo mức độ: ô nhiễm nặng 15/74 tuyến, ô nhiễm nhẹ 19/74 tuyến, nhiễm bẩn 40/74 tuyến.
Tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn. Tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch chung huyện Bình Chánh. Tiếp tục lập 25 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, với quy mô tổng diện tích 3.690,75ha, đến nay Huyện đã thẩm định trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc 20 đồ án, xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc 3 đồ án, còn lại 2 đồ án đang chỉnh sửa.
Toàn huyện Bình Chánh có 14 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó: đã phê duyệt 02 đồ án (xã Bình Chánh, Tân Nhựt), 12 đồ án các xã còn lại sẽ phê duyệt xong trong tháng 8 năm 2013.
7. Về thông tin truyền thông
Hoạt động truyền thanh và Tuần tin Bình Chánh đã có những đóng góp tích cực trong đời sống tinh thần của nhân dân, đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân như việc thực hiện các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; các chính sách về hỗ trợ các doanh nghiệp, chương trình xây dựng xã nông thôn mới, tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, gương người tốt, việc tốt, …
8. Về công tác quốc phòng an ninh và bảo đảm ổn định chính trị xã hội
Tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định.
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan, chống đối trong và ngoài nước, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ.
Thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, phát huy, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với từng loại tội phạm có tổ chức, cướp có vũ khí, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.
Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và củng cố lực lượng, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy với nhiều hình thức, biện pháp phong phú và đi vào chiều sâu, qua đó vận động người dân đóng góp công sức cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2013; tuyển được 250 công dân thi hành nghĩa vụ quân sự và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, trong đó có 08 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,2%.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bình Chánh vẫn còn những hạn chế, yếu kém như sau:
- Chỉ số phát triển công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 tăng 13,54% so cùng kỳ năm 2012, nhưng chỉ đạt 37,44% kế hoạch nên vẫn còn nhiều khó khăn do sức cầu thị trường còn yếu tác động đến năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
- Trong 6 tháng đầu năm do thời tiết nắng nóng, khô hạn gây ảnh hưởng lớn làm giảm diện tích và năng suất trồng rau, trồng lúa, diện tích nuôi trồng thuỷ sản so cùng kỳ năm 2012. Chương trình xây dựng nông thôn mới tuy đạt nhiều kết quả bước đầu nhưng nhìn chung tiến độ thẩm định, phê duyệt Đề án, phê duyệt quy hoạch vẫn còn chậm so lộ trình kế hoạch đề ra.
- Thu ngân sách Nhà nước tuy đạt mức bình quân kế hoạch nhưng cơ cấu nguồn thu không bền vững, nhiều nguồn thu đạt tỷ lệ thấp so mức bình quân kế hoạch như thuế công thương nghiệp chỉ đạt 45,70%, lệ phí trước bạ nhà đất đạt 22%, từ đó dẫn đến điều hành ngân sách tại địa phương gặp nhiều khó khăn.
- Tình hình triển khai các công trình trọng điểm còn chậm so lộ trình kế hoạch đề ra.
- Mạng lưới trường lớp được tập trung đầu tư nhưng không đáp ứng kịp số học sinh tăng nhanh hàng năm. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là bậc Tiểu học. Hệ thống dạy nghề và chất lượng đào tạo còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Hoạt động các loại hình trên lĩnh vực văn hoá và dịch vụ văn hoá còn diễn biến phức tạp. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa căn cơ, bền vững.
- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng dẫn đến số lượng xe cá nhân và ô tô tăng nhanh gây quá tải, dễ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội thành.
- Tình hình ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tuy có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng nhìn chung mức độ chuyển biến còn chậm chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng trái phép còn diễn biến phức tạp.

 

 


Số lượt người xem: 316Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE