Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêThứ 2, Ngày 15/07/2013, 14:45

Dự báo khả năng thực hiện Kế hoạch năm 2013

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển, dự báo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, như sau:
1. Tăng trưởng kinh tế năm 2013: Với xu hướng tăng trưởng 6 tháng đầu năm và việc thực hiện các giải pháp, chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, dự báo tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 35,03%, thương mại - dịch vụ ước đạt 224,76%, nông lâm thuỷ sản ước đạt 4,8%.
2. Đầu tư phát triển: Ước đạt 1.080 tỷ đồng, trong đó: nguồn tập trung ngân sách Thành phố 780 tỷ đồng, nguồn phân cấp và vốn đầu tư nông thôn mới 300 tỷ đồng.
3. Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2013 dự báo có nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chưa ổn định; hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phục hồi; thị trường bất động sản hoạt động trì trệ; việc thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không tình ghi thu ghi chi) ước thực hiện cả năm là 800 tỷ đồng, đạt 114,28% dự toán. Trong đó tiền sử dụng đất 250 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so dự toán, thuế và thu khác 550 tỷ đồng.
4. Về bảo đảm an sinh xã hội
Thực hiện nhiều giải pháp, góp phần giải quyết việc làm; cải thiện về số lượng và chất lượng trong công tác đào tạo nghề, tạo thêm nhiều việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm bớt phần nào khó khăn cho người dân, nhất là người nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2013, có khoảng 5.400 lao động được giải quyết việc làm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, kinh doanh và học tập, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế,góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo tăng hộ khá. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của Thành phố đến cuối năm 2013 sẽ duy trì đạt kế hoạch đề ra.
5. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trong 6 tháng cuối năm, thường xuyên kiểm tra và đưa ra nhiều giải pháp khả thi nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, hạn chế thấp nhất tổn thất tính mạng và sức khỏe nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư xây dựng bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng; nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, dự ước đến cuối năm, phấn đấu đạt 4,8 bác sĩ trên 10.000 dân.
Tuyên truyền, vận động sản phụ khám thai định kỳ để phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, tiếp tục công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình để duy trì mức giảm sinh bình quân và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.
6. Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững
Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác cung cấp nước cho người dân, đảm bảo phần lớn hộ dân thành thị và nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch và hợp vệ sinh. Dự kiến đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh trên 99,15%.
Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý và xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Dự kiến đến cuối năm 2013, tỷ lệ rác thải tại các khu dân cư tập trung được thu gom, xử lý đạt 95%.
Tổng hợp lại và đối chiếu với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đề ra, dự kiến khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình,
công trình trọng điểm năm 2013.
Căn cứ ước thực hiện các chỉ tiêu, dự đoán đến cuối năm số lượng chỉ tiêu hoàn thành và không hoàn thành như sau:
- Các chỉ tiêu về kinh tế: 4 chỉ tiêu, hoàn thành cả 4 chỉ tiêu.
- Các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội: 04 chỉ tiêu, hoàn thành cả 4 chỉ tiêu.
- Các chỉ tiêu về môi trường: 03 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu về tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch không đạt.
- Các chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh: 07 chỉ tiêu, đánh giá đạt 4 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu không đạt là xây dựng lực lượng tự vệ so tổng số dân và tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; 1 chỉ tiêu cần phấn đấu để đạt là tỷ lệ tăng 5% về khám phá án cướp, cướp giật, trộm cắp.
- Các chỉ tiêu về đất đai xây dựng: 03 chỉ tiêu, không đạt cả 3 chỉ tiêu.
Các Chương trình trọng điểm
* Chương trình xây dựng xã nông thôn mới
- Giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được của Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Tân Nhựt. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các công trình chuyển tiếp của xã Tân Nhựt, đánh giá đạt.
- Phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Bình Chánh: dự kiến đến cuối năm 2013 hoàn thành 17 tiêu chí, còn lại tiêu chí trường học, đường giao thông tiếp tục thi công, đánh giá cơ bản hoàn thành, đạt.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng đề án Nông thôn mới tại các xã: Qui Đức, Bình Chánh, Đa Phước và Bình Lợi, hoàn chỉnh lại các đề án nông thôn mới 9 xã còn lại, đánh giá đạt.
* Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
- Công ty cấp nước Chợ lớn tiếp tục thi công các mạng lưới cấp nước chuyển tiếp tại xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A, Lê Minh Xuân, quy mô 14.950m dài. Khởi công mạng lưới cấp nước sạch đường lô 2,3, lô C, các hẽm ấp 6 xã Lê Minh Xuân, đánh giá đạt.
- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn khởi công 3 trạm cấp nước: Tân Kiên 4, xóm gò xã Phong Phú; nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Bình Chánh 1, đánh giá đạt.
* Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Cơ cấu giá trị sản lượng ngành nông nghiệp chuyển dần sang hướng tích cực, đến cuối năm 2012, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đạt tỷ lệ: trồng trọt 41,36%, giảm 5,12% so năm 2010; chăn nuôi 47,49%, tăng 7,52% so năm 2010; thủy sản 10,55%, giảm 2,07% so năm 2010. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục được triển khai. Điểm nổi bật trong các năm qua là sự chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp với sự phát triển của ngành chăn nuôi, thủy sản, hoa lan cây kiểng, cá kiểng, rau an toàn, đánh giá đạt.
* Chương trình tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng và môi trường
- Hoàn thành quy họach, kế họach sử dụng đất đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và quy họach định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2025, đánh giá đạt.
- Phấn đấu khởi công xây dựng 2 trạm ép rác kín tại xã Bình Chánh và
Lê Minh Xuân, đạt 50% chỉ tiêu.
* Chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá
- Phấn đấu đến cuối năm 2013, không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm, đánh giá đạt.
- Nâng mức hộ nghèo lên trên 16 triệu đồng/người/năm là 1.247 hộ, đánh giá đạt.
Các công trình trọng điểm
- Xây dựng Trung tâm hành chính Huyện, đúng tiến độ theo lộ trình kế họach.
- Xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Tết Mậu thân 1968, đúng tiến độ theo lộ trình kế họach.
- Triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường nối đường Võ Văn Kiệt với đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50; triển khai trễ so lộ trình kế hoạch.
- Xây dựng hệ thống thủy lợi khu B, xã Bình Lợi, đúng tiến độ theo lộ trình kế hoạch.
- Dự án cầu kênh Xáng ngang, xã Bình lợi: đang lập thủ tục đầu tư theo lộ trình kế hoạch.
- Dự án Bệnh viện Bình Chánh: dự kiến năm 2013 khởi công, năm 2015 hoàn thành: triển khai trễ so lộ trình kế hoạch.
- Dự án xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Huyện: Phấn đấu năm 2013 khởi công, năm 2014 đưa vào sử dụng: triển khai trễ so lộ trình kế hoạch.
- Xây dựng khu dân cư 12 ha, xã Đa Phước (vốn ngoài ngân sách): triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai trễ so lộ trình kế hoạch

Số lượt người xem: 81Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE