Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 6, Ngày 02/02/2018, 09:25

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

 Sau 7 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, đến năm 2016, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh được thiết lập lại.
 Cho đến nay, HĐND huyện Bình Chánh đã tổ chức 7 kỳ họp và thành công tốt đẹp. Trong đó có 5 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường. Tổng số Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành là 43 Nghị quyết. Riêng năm 2017, HĐND huyện tổ chức 3 kỳ họp. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện chu đáo, đảm bảo thành phần tài liệu và các nội dung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
 Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ ngày càng nâng cao chất lượng, có sự tập trung từ giai đoạn chuẩn bị đầu tiên. Thường trực HĐND-UBND-UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện tổ chức buổi họp để cùng trao đổi, bàn bạc và có sự thống nhất trong việc xác định những vấn đề trọng tâm, nổi bật, những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị nhiều nhất để đưa ra chất vấn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị có liên quan. Phiên chất vấn được Đài Truyền thanh huyện phát thanh trực tiếp trên hệ thống Đài Truyền thanh 16 xã, thị trấn và 35 cụm loa để cử tri cùng theo dõi.
 Các lĩnh vực đã được đưa ra chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2016 và năm 2017, gồm có: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân; công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác quản lý đô thị trên địa bàn huyện; công tác quản lý nhà nước đối với các trường mầm non, mẫu giáo, các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn huyện; chất lượng các công trình xây dựng trường học trên địa bàn huyện; giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là Hợp tác xã và Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.
 Qua các phiên chất vấn, cho thấy trách nhiệm của đại biểu HĐND đã thể hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của cử tri, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị các cơ quan có ý kiến, có giải pháp khắc phục. Tại mỗi phiên chất vấn, chủ tọa điều hành kỳ họp HĐND có kết luận đề nghị UBND Huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phải có văn bản, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND huyện những nội dung đã trả lời, đã hứa với đại biểu, với cử tri huyện Bình Chánh để đại biểu và cử tri cùng theo dõi, cùng giám sát kết quả thực hiện.
 Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện trong thời gian qua luôn đảm bảo tuân thủ theo Luật định. Đây là một trong những công tác quan trọng được Thường trực HĐND huyện rất quan tâm. Bởi vì qua công tác giám sát, HĐND huyện có những đề nghị, kiến nghị đến cac cơ quan có liên quan đối với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế chưa đạt được, những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị chưa được giải quyết. Trong năm 2017, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã ban hành 15 kế hoạch giám sát, khảo sát, ban hành Quyết định thành lập các Đoàn giám sát, khảo sát và triển khai công tác giám sát, khảo sát theo kế hoạch, có báo cáo kết quả cụ thể sau giám sát. Cụ thể là việc triển khai các Đoàn giám sát về: kết quả thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh; kết quả thực hiện công tác cung cấp nước sạch; giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khảo sát tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn kuyện; khảo sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn kuyện bao gồm 13 dự án, công trình trọng điểm; khảo sát tình hình, tiến độ thực hiện Dự án Khu E tại xã An Phú Tây theo phản ánh của cử tri về Dự án khu E kéo dài hơn 20 năm chưa triển khai thực hiện ảnh hưởng đến đời sống của người dân; khảo sát công tác cải cách hành chính.
 Bên cạnh việc tổ chức các Đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã thực hiện hơn 60 lần giám sát, khảo sát thường xuyên, liên quan các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, tập trung vào các lĩnh vực: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự lòng, lề đường; công tác quản lý đất công; tình hình lấn chiếm kênh, rạch; công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác cung cấp nước sạch; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; các công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông, cống thoát nước; công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác cấp số nhà, cấp giấy phép xây dựng; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh….Các buổi khảo sát thực tế có mời Ban Thường trực UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện, Tổ đại biểu nơi ứng cử, thành viên các Ban HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan và Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn cùng tham dự. Sau khảo sát, Thường trực HĐND huyện có ban hành văn bản đề nghị, kiến nghị các ngành, các cấp có liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và có văn bản báo cáo, thông tin kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND huyện.
 HĐND huyện có 12 tổ đại biểu với tổng số 38 đại biểu. Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đến hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu cũng như việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri. Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã ban hành các văn bản về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của 12 tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo thời gian theo quy định; đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri. Các ý kiến phản ánh của cử tri đã được UBND huyện có báo cáo kết quả giải quyết trong những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu.
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện ban hành Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện định kỳ hàng tháng. Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện đã tiếp tổng cộng 41 lượt công dân tại trụ sở. Các nội dung công dân phản ánh, kiến nghị liên quan đến: giải quyết hồ sơ hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp số nhà, cấp giấy phép xây dựng, khiếu nại, tranh chấp đất đai… Thường trực HĐND huyện đã tiếp, giải thích, hướng dẫn công dân theo đúng quy định pháp luật. Trong đó có 4 trường hợp tiếp nhận đơn phản ánh và chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết, đã có kết quả giải quyết. Không có trường hợp công dân đến tố cáo; không có đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân của HĐND.
 Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 Diễn đàn “Trách nhiệm và Việc làm”; với chủ đề: “Giải pháp kéo giảm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn huyện”, “Cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng nhận số nhà trên địa bàn huyện”. Diễn đàn có sự tham dự của Thường trực HĐND, Thường trực UBND, các vị đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND 16 xã, thị trấn và đại diện cử tri trên địa bàn huyện. Qua Diễn đàn “Trách nhiệm và Việc làm”, các đại biểu đã trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nghe báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, những khó khăn, tồn tại hạn chế để từ đó tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, đề ra giải pháp và lộ trình để thực hiện nhiệm vụ, công việc tốt hơn nữa trong thời gian tới.
 Bên cạnh các hoạt động theo Nghị quyết đã đề ra, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ của các đại biểu HĐND huyện xã-thị trấn. Do đó, đã ban hành 2 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi, nâng cao kinh nghiệm hoạt động HĐND. Không những thế, Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện đã ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UB Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn. Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp, kết quả đã thực hiện được và đề xuất giải pháp để phối hợp đạt kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhờ vậy, hoạt động của HĐND luôn được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến xã, thị trấn. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi góp phần cho công tác của HĐND đạt được những hiệu quả tích cực mà chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra.
 Kết quả trên cho thấy, với sự tập trung trí tuệ, nỗ lực, quyết tâm của tất cả các đại biểu, sự lãnh đạo xuyên suốt của Huyện ủy, càng khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của HĐNDCơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân huyện Bình Chánh.
 Bài, ảnh: QUỐC AN

Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE