Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 2, Ngày 30/07/2018, 08:35

Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân Huyện khóa X

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 08, cụ thể như sau:
1. Thời gian tiếp xúc cử tri: Chậm nhấtđến ngày 07 tháng 8 năm 2018.
2. Địa điểm tiếp xúc cử tri
- Tại các xã, thị trấn.
- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất địa điểm với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nơi ứng cử chọn địa điểm.
3. Nội dung, chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri
- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân Huyện khóa X.
- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân Huyện khóa X.
- Phát biểu của cử tri.
- Đại diện các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc Huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri.
- Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri.
4. Để Hội nghị tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đề nghị
a) Ủy ban nhân dân Huyện
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị phân công lãnh đạo tham dự đầy đủ các điểm tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân Huyện.
- Trường hợp lãnh đạo đơn vị có lịch công tác không thể tham dự, đề nghị phân công người đại diện cho đơn vị dự thay nhưng phải nắm về nội dung chuyên môn của đơn vị tại địa bàn xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri để trả lời trực tiếp ý kiến cử tri tại Hội nghị.
b) Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện
- Các vị đại biểu trong Tổ chủ động trao đổi thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử theo quy định.
- Thông tin về thời gian tiếp xúc cử tri cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri để phối hợp tốt trong công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định.
c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 xã, thị trấn
- Chủ động liên hệ với Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu tại nơi ứng cử.
- Thông tin về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện. Đồng thời thông tin trên Đài Truyền thanh xã, thị trấn để cử tri biết đến tham dự.
- Phối hợp phát hành thư mời cử tri đến tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị hội trường, phông chữ, âm thanh, nước uống, phân công người dẫn chương trình, người ghi biên bản tại Hội nghị tiếp xúc cử tri và công tác khác có liên quan.
- Phối hợp trong báo cáo tổng hợp và phân loại ý kiến cử tri như sau:
+ Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn: tổng hợp riêng và đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trả lời cho cử tri và có báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.
+ Hội đồng nhân dân xã, thị trấn giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri của cấp xã và có báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện kết quả giám sát.
+ Các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp thành phố, cấp trung ương: tổng hợp báo cáo riêng bằng văn bản gửi cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.
- Thời gian gửi tổng hợp ý kiến cử tri cho Hội đồng nhân dân Huyện: chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri,qua hộp thư điện tử: hdnd.binhchanh@tphcm.gov.vn.
Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân Huyện./.

Số lượt người xem: 85Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE