Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 6, Ngày 20/07/2018, 08:35

Kết quả kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

 Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa X diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;
 Thường trực Hội đồng nhân Huyện báo cáo kết quả kỳ họp như sau:
 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH, THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Hội đồng nhân dân Huyện đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2018.
1. Kinh tế huyện Bình Chánh trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng.Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước thực hiện 06 tháng năm 2018 là 15.909,354 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch năm (15.909,354 tỷ đồng/38.087,037 tỷ đồng), tăng 21% so cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 3.959,9 tỷ đồng, đạt 51% so kế hoạch năm 2018 (3.959.959/7.761.189 tỷ đồng), tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2017.
2. Công tác thu ngân sách nhà nướcđến ngày 30 tháng 6 năm 2018 thực hiện 1.054,518 tỷ đồng, đạt 55,79% kế hoạch, tăng 9,57% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế công thương nghiệp thực hiện 281,304 tỷ đồng, đạt 46,88% kế hoạch, tăng 14,64% so với cùng kỳ; Tiền sử dụng đất thực hiện 306,789 tỷ đồng, đạt 92,97 % kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Huyện đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 thực hiện 837,294 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,77% kế hoạch.
3. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng:Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 469 trường hợp vi phạm xây dựng, giảm 158 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ giảm 25,2%.
4. Chương trình nước sạch:Tổng số dân toàn Huyện được tiếp cận và sử dụng nước sạch là 166.202 hộ/174.234 hộ, chiếm tỷ lệ 95,39%. Tổng số hộ dân chưa được cấp nước sạch là 8.285 hộ, chiếm tỷ lệ 4,61%.
5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đã tổ chức với nhiều hoạt động lễ hội, kỷ niệm vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, vừa tạo không khí vui chơi, sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; cơ sở vật chất ngành giáo dục được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tăng cường chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, số ca bệnh giảm đáng kể. Chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt; Có sự tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
6. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục tập trung. Tiếp công dân 164 lượt người, giảm 30 lượt so với cùng kỳ.
7. Công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân Huyện đã tiếp nhận 25.356 hồ sơ, đã giải quyết được 24.481 hồ sơ, đạt 96,55%, tổng số hồ sơ chưa giải quyết là 1.043 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,45%.Tổng số hồ sơ hành chính trễ hạn trong 6 tháng đầu năm 2018 là 355 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận.
8. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội luôn chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2018 đạt cả về số lượng lẫn chất lượng. Phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 129, giảm 07 vụ, tỷ lệ giảm 5,14% so với cùng kỳ năm 2017.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Việc cải tạo chất lượng nguồn nước 17 tuyến kênh, rạch ô nhiễm nặngchưa có kết quả cao. Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp lấn, chiếm lòng sông, hành lang sông, kênh rạch còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt 1 năm 2018 đạt được còn thấp (tính đến ngày 30/6/2018 đạt 39,85% kế hoạch vốn). Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy được tập trung thực hiện với khối lượng lớn, nhưng giá trị giải ngân kinh phí bồi thường hỗ trợ đạt thấp. Việc triển khai các dự án cấp nước sạch trên địa bàn Huyện còn chậm. Tình hình vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông trên địa bàn Huyện tăng trên cả 03 mặt.
II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XEM XÉT CÁC BÁO CÁO TẠI KỲ HỌP THỨ 08
1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện:
- Báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
- Báo cáo về kết quả quyết toán ngân sách Huyện năm 2017.
2. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện:
- Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân Huyện về “Giám sát công tác quản lý nhà nước về sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Bình Chánh”.
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện.
3. Báo cáo của Tòa án nhân dân Huyện, Viện Kiểm sát nhân dân Huyện.
III. THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP
1. Thảo luận tại kỳ họp
Kỳ họp chia 03 Tổ thảo luận theo Thông báo số 445/TB-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Huyện. Có tất cả 23 lượt đại biểu có ý kiến với 95 nội dung góp ý, kiến nghị và chất vấn tập trung vào các lĩnh vực: phát triển kinh tế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tiến độ thực hiện các dự án và xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn Huyện; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, chương trình cấp nước sạch; công tác quản lý môi trường; lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cải cách hành chính.
 2. Chất vấn tại kỳ họp
Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân Huyện tiếp tục được phát thanh trực tiếp trên Đài truyền thanh Huyện và Đài truyền thanh 16 xã, thị trấn. Các nhóm vấn đề chất vấn cụ thể như sau:
- Nhóm vấn đề thứ nhất: Tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh.
- Nhóm vấn đề thứ hai: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người.
Có 11 lượt đại biểu phát biểu ý kiến chất vấn tại kỳ họp. Cuối phiên chất vấn, ông Nguyễn Văn Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thay mặt Ủy ban nhân dân Huyện tiếp thu, ghi nhận và trả lời, thông tin về các nội dung đại biểu chất vấn, kiến nghị, trao đổi thảo luận. Đồng thời thông tin thêm một số nội dung trọng tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Bình Chánh.
IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP
Hội đồng nhân dân Huyện đã biểu quyết tán thành thông qua 08 Nghị quyết, gồm có:
1. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
2. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện.
3. Nghị quyết về chương trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân Huyện.
4. Nghị quyết giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Bình Chánh”.
5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2017.
6. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân Huyện.
7. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát “Kết quả thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016”.
8. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát “Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh”.
Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Số lượt người xem: 230Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE