Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 4, Ngày 08/05/2019, 09:00

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Phiên họp giải trình về tiến độ thực hiện và công tác quản lý đất đai, xây dựng

Chiều 24 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Phiên họp giải trình về tình hình, tiến độ thực hiện và công tác quản lý đất đai, xây dựng trong khu quy hoạch Hồ sinh thái Vĩnh Lộc.
Ông Nguyễn Văn Phụng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh cùng Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì Phiên họp. Tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện; Ông Trần Phú Lữ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện cùng Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện; ông Phan Thanh Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện; ông Huỳnh Cao Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện; bà Huỳnh Thị Kim Xuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và đại diện cử tri 03 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, là các xã bị ảnh hưởng quy hoạch Hồ Sinh thái Vĩnh Lộc. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại 03 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, nghe báo cáo của địa phương về tình hình, tiến độ, những thuận lợi, khó khăn của Dự án Hồ Sinh thái Vĩnh Lộc.
Đất khu quy hoạch Hồ Sinh thái Vĩnh Lộc từ những năm 1980 là đất hoang đồng bằng, nhiễm phèn. Ngày 15/6/1996, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND-QLĐT về việc đầu tư dự án cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc nhằm mục đích xây dựng Khu Sinh thái văn hóa do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố làm chủ đầu tư.
Ngày 03/3/1997, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 911/QĐ-UB-KT với nội dung chuyển giao chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh. Ngày 26/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng Khu sinh thái văn hóa tại huyện Bình Chánh. Tổng diện tích thu hồi của Dự án Hồ Sinh thái Vĩnh Lộc theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ là 369,6268 ha thuộc 03 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai.
Ngày 09/4/2002, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UB về chuyển giao chủ đầu tư công trình cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc để xây dựng Khu sinh thái – văn hóa từ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Ngày 12/6/2008, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3733/UBND-CNN về chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế C&T và Văn phòng Thành ủy đầu tư dự án Khu sinh thái văn hóa Hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.
Tuy nhiên, Dự án kéo dài không triển khai thực hiện. Năm 2011, chấp thuận theo kiến nghị của UBND huyện Bình Chánh và Sở Tài nguyên và Môi trường về xóa dự án “treo” nhằm đảm bảo ổn định dân sinh do dự án đã kéo dài quá lâu, ngày 21/01/2011, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND về ngưng thực hiện Dự án đầu tư Khu sinh thái văn hóa đã được giao đất theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1533/QĐ-UB ngày 09/4/2002 của UBND Thành phố, theo đó thu hồi dự án và giao UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm quản lý việc sử dụng khu đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch được duyệt, không giao cho Công ty Cổ phần sinh thái Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện dự án.
Quy hoạch kéo dài 20 năm (từ năm 1999 đến nay) ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Bên cạnh đó là những hạn chế, bất cập như: chưa xác định được ranh mốc trên thực địa nên rất khó khăn trong công tác quản lý về địa bàn giáp ranh, công tác phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, chưa cập nhật đầy đủ các thửa đất, diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý, chưa cập nhật đầy đủ danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, xảy ra tình trạng một số đối tượng tự cắm cọc phân ranh trái phép, không đúng quy định pháp luật trên đất quy hoạch.
Tại Phiên họp giải trình, đại diện cử tri của xã Vĩnh Lộc B, ông Phạm Văn Trung kiến nghị nếu quy hoạch không thực hiện thì kiến nghị thu hồi quy hoạch. Trường hợp có triển khai thực hiện thì cần xem xét cho người dân được tái định cư tại chỗ. Đồng ý kiến với cử tri Phạm Văn Trung, cử tri Nguyễn Thị Nệ xã Vĩnh Lộc A, cử tri Hà Thúc Sinh xã Phạm Văn Hai cũng kiến nghị nếu quy hoạch không triển khai thực hiện thì thu hồi quy hoạch.
Trong thời gian qua, UBND Huyện đã có nhiều văn bản kiến nghị Thành phố, các Sở, ngành liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của Khu quy hoạch đầu tư Khu sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc trên địa bàn huyện. Gần đây nhất, UBND Huyện có Công văn số 606/UBND ngày 28/2/2019 về việc kiến nghị hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý và có ý kiến về vị trí, ranh giới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 dự án Khu sinh thái văn hóa Hồ Vĩnh Lộc, do có sự khác biệt về ranh lập quy hoạch. Theo đó, UBND Huyện đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý (từ khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 1104/QĐ/TTg ngày 26/11/1999), bản đồ vị trí lập thủ tục thu hồi đất số 5783/GĐ-ĐC tỷ lệ 1/2000 kèm theo Quyết định số 1104/QĐ/TTg, đồng thời kiến nghị các Sở, ngành có ý kiến về vị trí và ranh giới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của dự án (theo ranh quy hoạch chung đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 hay thực hiện theo vị trí và ranh giới đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1104/QĐ/TTg ngày 26/11/1999). UBND Huyện chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đeo bám Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc hỗ trợ đối với các kiến nghị của huyện Bình Chánh. Song song đó, huyện Bình Chánh kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch Khu sinh thái văn hóa Hồ Vĩnh Lộc.
Đối với các trường hợp chuyển nhượng trái phép, lấn chiếm, san lấp, phân lô, làm đường giao thông, cắm cọc và các hành vi khác trong lĩnh vực đất đai, xây dựng UBND Huyện kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.
Kết luận Phiên giải trình, ông Nguyễn Văn Phụng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý, hành vi chuyển nhượng trái quy định pháp luật, phân lô trên đất, xây dựng trái phép, xác định ranh giới và cắm mốc trên thực địa tại các xã có đất bị ảnh hưởng quy hoạch. Rà soát, cập nhật, thống kê đầy đủ các thửa đất, diện tích đất công và cập nhật đầy đủ danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp để quản lý.
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/8/2016 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh đến cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với khu đất thuộc quy hoạch tại địa bàn mỗi xã, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân. 
Ngọc Mai 

Số lượt người xem: 1507Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE