Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhChủ Nhật, Ngày 29/09/2019, 09:35

Hội nghị trao đổi về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị trao đổi về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì Hội nghị và kết luận, đề nghị Hội đồng nhân dân Huyện tiếp tục đôn đốc, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri và việc giải quyết đơn của các cơ quan, đơn vị. Trong đó lưu ý giám sát về chất lượng nội dung và thời gian trả lời ý kiến cử tri. Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát trong 3 tháng cuối năm 2019 và thực hiện hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trong đó, tập trung giám sát theo chuyên đề, phối hợp các đơn vị chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 theo quy định.
Đối với việc giải quyết ý kiến cử tri, đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn Huyện; Khẩn trương thông tin kết quả cho cử tri và có báo cáo cho Hội đồng nhân dân Huyện.
Liên quan các đơn theo phiếu chuyển của Hội đồng nhân dân Huyện còn tồn đọng chưa giải quyết, chưa có thông tin tiến độ, đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn để các đơn vị tham mưu kết quả giải quyết dứt điểm, trả lời đơn cho công dân đảm bảo thời gian theo Luật định. Đồng thời có văn bản thông tin, phản hồi kết quả giải quyết đơn cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện theo thời gian đề nghị tại phiếu chuyển đơn.
Về hoạt động của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân gắn với tình hình thực tế của từng xã, thị trấn để thống nhất xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định, đạt hiệu quả. Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về đất đai, xây dựng và tập trung giám sát có hiệu quả theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 230-KH/HU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Bình Chánh về lãnh đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Huyện ủy và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, 02 Ban và của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong hoạt động công tác và có đánh giá kết quả hoạt động vào cuối năm 2019./.
Ngọc Mai

Số lượt người xem: 81Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE