Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai ngân sáchThứ 4, Ngày 23/01/2013, 15:35

Công khai ngân sách năm 2013

Ngày 07 tháng 01 năm 2013, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013.

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối dự toán ngân sách quận năm 2013 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách của các phường năm 2013 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2013 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2013 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2013 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp quận năm 2013 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2013 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 - 2015) (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2013 (mẫu số 31/CKTC-NSH).

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013


Số lượt người xem: 259Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE